For å ha energi til å prestere og et stabilt blodsukker kan det lønne seg med hyppige måltider.Hvor ofte bør jeg spise?


Det er lurt å spise relativt ofte for å sikre et stabilt blodsukker som gir deg god yteevne.

 
Etter omtrent 4 timer etter et måltid er mesteparten av energien brukt opp, og det er på tide å sørge for påfyll! Kommer ikke dette påfyllet av mat og drikke, vil kroppen kompensere gjennom å tære på egne lagre samt ved å redusere forbrenningen. Dette viser hvor viktig det er å spise regelmessig for å beholde en stabil vekt. For de som ønsker å gå ned i vekt er hyppige måltider ekstra viktig. Hver gang vi spiser noe bruker vi ekstra energi i fordøyelsen, dette er energi som frigjøres som varme (kalt diettindusert termogenese). Dette betyr at noe av den energien som finnes i maten går tapt og ikke vil kunne lagres i kroppens energidepoter. Ved å spise hyppig starter man opp denne “motoren” mange ganger i løpet av en dag og dette kan gjøre dette lettere å gå ned i vekt.


 


Hvor mange måltider bør jeg spise i løpet av en dag?


De fleste vil ha godt av å spise 3-4 hovedmåltider og 1-2 mellommåltider i løpet av en dag. Frokosten er en svært viktig start på dagen. Lunsj og middag vil være de to største måltidene for de fleste, i alle fall for personer i yrkesaktiv alder. Det er ikke like mange mennesker som før som spiser kveldsmat hver dag. Samtidig er det slik at middagene i helger og i ferier ofte forskyves slik at disse i praksis blir et kveldsmåltid. Mange, særlig eldre og barn, har imidlertid nytte av å legge inn et måltid på kvelden før de legger seg. Det er et poeng at dette måltidet ikke kommer altfor sent opp mot leggetid og at det ikke er for kraftig. Kraftige kveldsmåltider kan virke forstyrrende på søvnen.


 


Artikkelen er lånt fra opplysningskontoret for meieriprodukter