Motivasjon, målsetning og positiv innstilling er nøkkelen til suksessfull slanking!

Start en vektreduksjon på denne måten!


Det er mange måter å gå ned i vekt på, men absolutt alle metodene krever en innsats fra deg selv i form av motivasjon og viljestyrke. Om du ikke er motivert for å gjøre en endring og gå ned de kiloene du harsatt som mål, vel, da er du dømt til å feile. “ If you fail to plan, you plan to fail ”.


 


 


 


 


 


 


 


 


Motivasjonsdrivet har omtrent alt å si om du lykkes å tape vekt eller ikke. Det gjelder å gå inn i deg selv, finne ut om du virkelig er klar for å gå ned i vekt eller ikke. Om det å gå ned i vekt er viktig for deg, da gjør du alt du må for å gå ned  X antall kilo.


Unngå å begynne på en vektreduksjonsfase før du har bestemt deg for hva du vil; hvor mye arbeid du vil legge inn, hva målet ditt er og hvorfor du gjør det.


 


Underbevistheten styrer deg i retning suksess!


 


Jeg vil at du finner frem en penn og et ark ( ikke bruk PC ). Har du gjort det? Bra!


På det arket skal du besvare følgende spørsmål – du trenger ikke skrive side opp og side ned. Korte og konsise svar er kjempefint:


 


1.       Hva er målet ditt og når skal du nå dette målet?


       Viktig at det er mest mulig presist og tidsbestemt mål.


2.       Hva må du gjøre for å nå målet du har satt deg?


       Hva må du gjøre med treningen, kosthold og motivasjon


3.       Hva betyr det for deg å nå DITT mål- Fremtidsrettet?


       Her skriver du ned hva det vil bety for deg å nå målet ditt.      Hvordan du føler deg, hvordan du ser ut og hvordan andre oppfatter deg når du har nådd ditt mål.


4.       Hvordan føler du deg ovenfor deg selv, din kropp og ditt selvbilde per nå?


 


Når du har skrevet ned dette, vil jeg at du leser det før leggetid og med en gang du står opp om morgenen, og så ofte du vil utenom det.


Les det som du mener det du leser. Hjernen “skrur seg av” om kvelden, men underbevistheten jobber på hardkjør. Desto mer du påvirker underbevisten, desto mer naturlig blir det å gjøre


de endringene du vil gjøre. Du kan påvirke underbevistheten din i stor grad, ved gang etter gang repetere svarene du har besvart spørsmålene over med. Etter noen uker vil underbevistheten din bli programmert i retning ditt mål og du vil ta korrekte avgjørelser helt ubevvist, som vil bringe deg nærmere suksess. Vær så snill å ærlig besvare spørsmålene over, før du begynner en vektreduksjon.


 


Av Espen Sand, Personlig Trener og kostveileder


www.espensand.com