INNFØRING AV BETALINGSTJENESTER: Manglende annonseinntekter presser fram nødvendigheten av betalingstjenester på slankenett.no.
BILLIG:
Kun 49 kroner per måned. Billig og bra! Dersom
nettstedene skal bli fullverdige i forhold til trykk-
pressen og alle bladene, så må økonomien
forbedres. Dette kommer ene og alene fra
betalende brukere.


BETALING ER PÅKREVD:
Det går mot slutten på at alt skal være gratis på
nett. Sakte priser trykkpressen seg ut, og mer og
mer handler om internett. For å få topp kvalitet på
nettet, så må brukerne innse at innholdet må
koste noe.

Manglende inntekter
Manglende annonseinntekter har gjort det nødvendig å innføre betalingstjenester på deler av slankenett.no. Det er kun slankedagboken og oppskrifter som nå er underlagt abonnement/betaling.


Prisen satt så lavt som mulig
Vi har satt prisen så lavt som mulig for å ikke påføre våre brukere noe større utlegg, og håper med det at våre eksisterende brukere velger å bli hos oss. Nye brukere vil møte våre tjenester og imøtese rimelig prising.


Hvorfor trenger vi penger?
Vi ønsker å fortsette arbeidet med slankenett.no, og til det kreves det at det omsettes og kommer inn penger, slik at medarbeidere kan lønnes, innhold skapes, og framdrift skapes. Vi håper med betalende lesere på at vi kan komme i gang med større og hyppigere oppdateringsfrekvens, samt at våre eksisterende tjenester kan og vil forbedres.