Er du en av dem som haster gjennom helsestudioet for å komme deg på aerobictime? På slanker’n? Redd for å bli stor dersom du trener med vekter? Er trappemaskinen det eneste apparatet du tør nærme deg utenfor aerobicssalen?Er du en av dem som haster gjennom helsestudioet for å komme deg på aerobictime? På slanker’n? Redd for å bli stor dersom du trener med vekter? Er trappemaskinen det eneste apparatet du tør nærme deg utenfor aerobicssalen?

Kombinasjonen av trening og diett har lenge vært foreskrevet medisin for overvekt. Utallige undersøkelser på effekten av fysisk trening for normal-vektige, passive, idrettsutøvere såvel som de med lett grad av overvekt støtter dette. Kun trening er nemlig ikke nok til å medføre særlig tap av kroppsfett unntatt hos individer med ekstrem motivasjon. Kombinasjonen av moderate kalorirestriksjoner og fysisk trening er nødvendig for å oppnå fordelaktig endringer i kroppssammensetning – dvs. tape kroppsfett men beholde muskelmasse. Selv om utstrakt, intens fysisk aktivitet kan medføre vekttap, vil mer moderat aktivitet slik de fleste mosjonister driver med ikke gi særlig grad av vekttap. I noen tilfeller er det faktisk rapportert om vektøkning.


Effekten av diett og trening på vekttap og kroppssammensetning hos voksne kvinner
I en milepæl-studie fra 1976 sammenlignet Zuti og Golding endringer i kroppssammensetning hos tre grupper voksne kvinner. I gruppe 1 fikk hver enkelt redusert sitt daglige kaloriinntak med 500 kcal. I gruppe 2 økte man det daglige energiuttaket med 500 kcal, ved et overvåket gå- og treningsprogram fem ganger i uka. I gruppe 3 kombinerte man en daglig reduksjon av kaloriinntak på 250 kcal med en aktivitet som fordret et energiuttak på ytterligere 250 kcal.
I løpet av 16 uker gikk alle grupper ned i kroppsvekt. De som bare endret på kosten mistet imidlertid nesten kun muskelmasse – mens hos de som trente, eller både trente og endret kosten skyldtes vekttapet nesten utelukkende mindre fett (de økte faktisk i muskelmasse!). Se tabellen på http://www.planetkc.com/exrx/FatLoss/DietExStudy.html


Styrketrening kombinert med redusert kaloriinntak fremmer vekttap uten tap av muskler
En enda mer overbevisende undersøkelse ble foretatt i 1988: 40 overvektige kvinner ble fordelt på fire grupper. Kontrollgruppa hadde hverken trening eller forandringer i kostholdet, én gruppe fikk diett men ingen trening, én gruppe fikk diett pluss trening, den siste gruppa kun trente uten endringer i kostholdet. Treningen besto av styrketrening tre dager i uka i åtte uker; det ble gjort åtte øvelser, hver på 3×10 repetisjoner. Hos de som kun trente minsket kroppsfettet noe, men de gikk opp i vekt totalt. Både de som kun gikk på diett og de som i tillegg trente gikk like mye ned i vekt – legg imidlertid merke til at sistnevnte ØKTE i muskelmasse! La deg overbevise på
http://planetkc.com/exrx/FatLoss/WTCalLBWStudy.html  


Kilde: EXERCISE PHYSIOLOGY (Katch, Katch, McArdle)