Hva hvis man slanker seg noen dager, mens man andre dager ikke gjør det. Vil det kunne gi noe positivt utbytte i form av færre kilo på kroppen med underhudsfett?
Det er det som skjer over tid som fører fram til resultatet
Slanking er en relativt sakte prosess. Du kan gå ned rundt 100 – 150 gram med kroppsfett per døgn, eller opp mot en kilo i uka som man så ofte ser nevnt. Mens justeringer innenfor ett døgn, ikke vil påvirke så mye, så vil det daglige kaloriinntaket som du opprettholder over flere døgn, kunne innvirke betydelig sterkere.


Når du ser slankingen over uker
Dersom du spiser normalt i tre-fire dager, for så å kutte kraftig ned på kaloriene de øvrige ukedagene som er igjen, så vil dette være et ”regime” som kommer ut med at kroppen over tid ikke får tilført mange nok kalorier. Dette vil altså kunne gi en slankeeffekt.

Det er som tidligere nevnt det du gjør over tid som vil gi resultatet, og da ikke på basis av en dag eller èn uke, men over lengre tid. Dersom periodene med slanking overgår periodene med ikke-slankende-innhold, så vil det komme ut med resultat av at man blir slankere.