Spiller kostholdet en rolle i atferden til hyperaktive barn

/artikkel/kosthold/kost2007-7.jpg

I hvilken grad kan kostholdet påvirke atferden til hyperaktive ungdommer?

Spiller kostholdet en rolle i atferden til hyperaktive barn? Dette spørsmålet har vært prøvd besvart i flere år, og det er fortsatt ikke blitt noen urokkelig enighet i fagmiljøene. I Danmark har lærer Frede Bräuner blitt overbevist om at elevenes store forbruk av sukker gir et kraftig svingende blodsukker som igjen kan gå ut over elevenes innlæringsevne.

Hyperaktiv?
AD/HD betyr Attention deficit and Hyperactivity Disorder. Det finnes tre underkategorier av denne tilstanden:

?AD/HD primarily hyperactive type
?AD/HD primarily inattentive type
?AD/HD, combined type
Tidligere kalte man tilstanden for MBD og mente det skyldtes en liten, medfødt hjerneskade. Nyere forskning har vist at AD/HD ikke skyldes en påført eller medfødt “skade” i den betydning vi vanligvis legger i ordet, men er en nevrobiologisk, genetisk betinget dysfunksjon. I Norge er det vanlig å regne med en forekomst på tre-fem prosent, noe som utgjør omlag 24 000-40 000 barn under 18 år.

Resultater fra ؅rhus

/artikkel/kosthold/kosthold-august07-12.jpg

Lærer Frede Bräuner ved Midtbyens Ungdomsskole i ؅rhus mener klart at kostholdet har en betydning for atferden. Skolen er for elever som har blitt kastet ut av den vanlige folkeskolen eller blitt henvist av PP-tjenesten. Elevene har, når de skrives inn, vanskelig for å konsentrere seg på grunn av at de ikke har spist frokost og på grunn av for stort sukkerforbruk. Ved Midtbyens Ungdomsskole har obligatoriske måltider, vitamintilskudd, sukkeravhold og kostundervisning vært en obligatorisk del av hverdagen siden 1997. Elever som tidligere var trette og negative, er blitt mer aktive i hverdagen, mens andre har vendt 180 grader om i forhold til atferd og innlæringsevne. 

Feilernæring får skylden
Mange barn med atferdsproblemer er i virkeligheten sultne og feilernærte, mener Bräuner. Både aggresjon og problemer med konsentrasjonen kan skyldes at barna får mye av energien fra sukker, noe som gjør dem skiftevis hyperaktive og trette. Foreldre som tror at de kan gi barnet tjue kroner til å kjøpe en sunn lunsj for, løper en viss risiko, for mange barn velger å kjøpe sjokolade og brus isteden, sier han.

Bräuner anbefaler at voksne må sørge for at både dem selv og deres barn og ungdommer får en sunn frokost av det slaget som inneholder gode karbohydrater fra grovbrød, rugbrød eller grove frokostblandinger. Det gir en langsom blodsukkerstigning, ikke en rask slik man får fra sukker, honning og den slags.

Finnes det dokumentasjon på at diett hjelper?
Flere undersøkelser viser at barn og unge som spiser dårlig, også fungerer dårlig både fysisk, psykisk og sosialt. Samtidig er det mye som tyder på at en forbedret kost og vitamintilskudd kan redusere mange av disse problemene. En engelsk undersøkelse utført på voksne innsatte viste at mat og vitaminer kan redusere voldelig atferd med 38%, og andre studier viser at et tilstrekkelig inntak av vitaminer og mineraler kan øke barns innlæringsevne.

/artikkel/kosthold/diet-junk4.jpg

Ingen felles enighet, kun enkeltstudier
Det finnes ikke omfattende og grundig vitenskapelig dokumentasjon på at diett hjelper alle hyperaktive barn, men det foreligger enkeltstudier som rapporterer en gunstig effekt av å utelukke mat med visse stoffer. I norske fagmiljøer er de fleste enige om at det ikke skader å prøve en diett, og mange prøver for eksempel Feingold-dietten. Andre kutter ut mat med E-stoffer og/eller reduserer sukkerinnholdet i maten, og noen mener at barnet har god effekt av dette. I andre tilfeller er AD/HD-problematikken koblet til matallergi, vanligvis overfor kasein eller gluten.

Sunt kosthold sunt uansett
Alle har godt av å ha et kosthold med lite tilsatt sukker, så uansett om sukkerinntaket har en sammenheng med AD/HD eller ei, er det gunstig å bruke sukker kun som krydder i kostholdet.

/artikkel/kosthold/cocos_oil2009_1.jpg

Ref: www.melk.no