Dette er en oversikt som viser næringsinnholdet i utvalgte matvarer, tallene er angitt i antall gram pr 100g vare

NULL