Regjeringen la i 2007 frem en handlingsplan. Visjonen bak handlingsplanen er å skape bedre helse i befolkningen gjennom et sunt kosthold.


Myndighetenes satsing på et sunnere kosthold


 


Et av virkemidlene for å oppnå bedre helse i befolkningen er å endre kostholdet til å bli mer i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Det er klare sosiale forskjeller i forekomst av overvekt, fedme og de andre livsstilssykdommene. Derfor ønsker regjeringen også å ta grep for å redusere de sosiale forskjellene i kosthold.  


Hovedlinjene er de samme som før


 Mange av målsetningene har vi hørt mange ganger før. Forbruket av frukt, bær og grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat bør økes. Derimot bør forbruket av fete meieri- og kjøttprodukter, sukker, salt og spisefett gå ned, og vi oppfordres til å vri forbruket til myk margarin og olje. Forbruket av sukkerholdig brus og andre søte drikker, søtsaker, snacks og fete produkter bør også reduseres. I tillegg er det et mål å fremme amming, de gode måltidsvaner og vann som tørstedrikk. Det ene utelukker ikke nødvendigvis det andre, og matglede, smak og matkultur fremheves som viktige aspekter.


Satser på mager melk


Melk og meieriprodukter trekkes frem som en kilde til viktige næringsstoffer, men også til mettet fett. Regjeringen foreslår en dreining i forbruket mot magrere produkter, som vil opprettholde næringsstoffinntaket, men redusere både totalt fettinntak og inntaket av mettet fett. Det nevnes spesifikt at barnehager som tilbyr helmelk bør i stedet bruke magrere melketyper, fordi måltidene i barnehager er en viktig læringsarena for blant annet å lære hva som er et sunt og variert kosthold. Et annet område regjeringen satser på er å fremme økt deltagelse i skolemelkordningen i grunnskolen. Handlingsplanen slår fast at elevene bør tilbys mager melk daglig.


Undergrupper i særskilt fokus


Hensikten med handlingsplanen er å forbedre kostholdet i hele befolkningen, men barn, unge og eldre nevnes som særskilte fokusgrupper. Et av forslagene som presenteres er å vurdere mulighetene for å gi gratis vitamin D-tilskudd til spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, for å sikre vitamin D-status.


Det skal utarbeides en kokebok som skal deles ut gratis på ungdomsskoletrinnet, og som også skal være tilgjengelig for resten av befolkningen gjennom bokhandelen.


73 forslag til tiltak


Det presenteres 73 forslag til tiltak i handlingsplanen. Disse dekker et vidt spekter, fra mat og helse i arbeidslivet til sunn mat i et mangfoldig marked. For å redusere forskjeller i kosthold som bidrar til sosial ulikhet i helse, ønsker regjeringen å utrede muligheter for bruk av pris- og økonomiske virkemidler for å fremme et sunt kosthold. Et område der dette allerede eksisterer, er i melkedisken. Både skummet melk og lettmelk er billigere enn helmelk.


En krone her og en krone der


Planen skal gjelde fra 2007 til 2011. Det er kun avsatt 8 millioner kroner per i dag til de foreslåtte tiltakene, og resten må finansieres over statsbudsjettet hvert år. Forhåpentligvis vil den felles satsingen på denne handlingsplanen også gjenspeiles i de årlige budsjettforhandlingene fremover


Artikkel og bilde er lånt fra www.melk.no


 


Diskuter økologisk mat på vårt forum    *  Diskuter denne artikkelen på vårt forum