Legemiddelindustrien i dag sørger effektivt for at våre politiske helsemyndigheter motarbeider alle naturlige og effektive helseprodukter ved hjelp av bestikkelser, trusler og lobbyister.

Legemiddelindustrien i dag sørger effektivt for at våre politiske helsemyndigheter motarbeider alle naturlige og effektive helseprodukter ved hjelp av bestikkelser, trusler og lobbyister.

Før du nå får en innføring i det ioniserte kolloidale sølvets ?hemmelige? verden er det et par ting som må sies. For det første er dette en artikkel som er ment å gi en innføring i emnet for deg som aldri før har hørt om ionisert kolloidalt sølv. Artikkelen går ikke i dybden og er i liten grad oppført med spesifiserte kildehenvisninger. For den som fatter interesse for emnet, og føler at påstandene burde vært dokumentert bedre så er www.google.no et utmerket verktøy.

Det andre som skal nevnes er at artikkelen ikke på noen måte skal betraktes som et angrep på legestanden eller helsevesenet generelt. Den kjemiske legemiddelindustrien derimot er en enorm industri, med mye penger og godt betalte lobbyister. Den industrien skyr ingen virkemidler i kampen for å beskytte sine økonomiske interesser.

Hva gjør ionisert kolloidalt sølv?

Ionisert kolloidalt sølv er tradisjonelt kjent for å:

?Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp.
?Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler.
?Fremme sårheling og vevsoppbygging.
?Være overlegent i forbindelse med helbredelse av brannskader.
?Dedifferensiere syke og skadede celler til stamceller.
?Sørge for at sår gror med minimal dannelse av arrvev.
?Uskadeliggjøre mer enn 650 ulike patogene mikroorganismer.
?Være helt uten bivirkninger.
?Fungere like effektivt på mennesker, dyr og planter.
Samfunnet skal imidlertid være svært takknemlig for bl.a. kirurgien og anestesien i forbindelse med ulykker og akutte helseproblemer. Vi skal også være takknemlig for jordmødrene som tar imot våre nye verdensborgere på en utmerket måte. Sykepleiere og hjelpepleiere gjør sitt aller beste for at pasientene skal ha det bra. Enkelte leger velger nok yrke ut fra status eller forventninger, men langt de fleste helsearbeiderne er nok i yrket pga. et genuint ønske om å hjelpe sine medmennesker. Et godt eksempel er de to norske legene som assisterte palestinerne under den israelske bombingen av Gaza i 2008/2009.

Håpet er at artikkelen skal åpne øynene dine vedr det faktum at legemiddelindustrien, ved hjelp av bestikkelser, trusler og lobbyister sørger for at våre politiske helsemyndigheter motarbeider alle naturlige og effektive helseprodukter. Hvem tror du §20 i Lov om Legemidler er ment å beskytte, legemiddelindustrien eller befolkningen?

§ 20. Det er forbudt i reklame eller lignende, ved tekst eller bilder, direkte eller indirekte, å gi uttrykk for at stoff, droge eller preparat som ikke er legemiddel anbefales som middel til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr.

Et gammel ayurvedisk ordtak sier følgende:

Når kosten er feil er medisin unyttig. Når kosten er korrekt er medisin unødvendig.
Skulle også du finne ut at riktig kost hjelper på helsen så vil du bryte loven dersom du forteller andre om dette. Et gammelt kinesisk ordtak sier imidlertid; desto flere lover desto færre lovlydige borgere.

Man bør rette sin harme mot den patenterbare delen av den kjemiske legemiddelindustri og helsevesen. Dagens helsevesen skaper sykdom. Ofte blir for eksempel akutt kirurgi nødvendig fordi pasientens inntak av foreskrevne medisiner har overbelastet kroppen og medført organsvikt el.l.

Den som interesserer seg for helse vs. sykdom bør søke opp Louis Pasteur vs Antonie Bechamp og pleomorphism. Les der om Pasteurs mikrobeteori vs. Bechamps teori om balanse/ubalanse i det indre miljøet som årsak til sykdom.

Hvorvidt du etter å ha lest artikkelen kategorisk avfeier alt som vrøvl, eller velger å ta til etterretning den informasjonen som er gitt deg, og agere deretter, er nå helt og holdent opp til deg.

Innledning
Er du klar over at de fleste av våre vanligste infeksjoner kan bekjempes på en enkel og meget effektiv måte? Ionisert kolloidalt sølv er et mineraltilskudd som styrker kroppens immunforsvar, igangsetter kroppens elektro-magnetiske spenningsfelt samt eliminerer alle patogene (sykdomsfremkallende) virus, bakterier og sopp.

Sølv har i tusenvis av år vært kjent for sine antibakterielle egenskaper. Frem til antibiotikum ble patentert på begynnelsen av 1930-tallet, var sølv legemiddelindustriens viktigste våpen i kampen mot sykdommer. Har de glemt dette i dag? Hvorfor? Ionisert kolloidalt sølv ble effektivt benyttet mot miltbrann og tyfus i allerede i 1880, det eliminerer alle våre resistente bakteriestammer som herjer sykehusene, og har gjennom utallige forsøk bl.a. på UCLA, blitt dokumentert effektivt mot bl.a. HIV.

Les om forsøkene, les om legene, les om resultatene og om hva og hvorfor, i denne artikkelen om naturens eget antibiotikum ? ionisert kolloidalt sølv.

Dette høres jo fantastisk ut. Hvis det virkelig er så enkelt og så effektivt, hvorfor er det da ikke allmennkunnskap? Svaret er at løsningen er for enkel og for effektiv. Legemiddelindustrien kan ikke profittere på en naturlig substans som ikke kan patenteres. I tillegg ville svært mange av profittgenererende patenterte kjemiske medikamenter, tape terreng til fordel for ionisert kolloidalt sølv, som ikke bare er mer effektivt, men som også er fullstendig fritt for bivirkninger. Før vi går videre og ser på selve mineraltilskuddet -ionisert kolloidalt sølv, kan det være nødvendig å se litt nærmere på hvordan motarbeidelsen i praksis arter seg i vårt ?opplyste? samfunn.

Iflg. Riksrevisjonen (Kilde: NRK Dagsnytt 22.03.2006) mottar legene mer enn 90% av sin produktinformasjon fra lege-middelindustrien, og er hovedsakelig bare kjent med produkter som kommer derfra.

Medisinindustrien bruker omkring 70.000 kroner hvert år på hver lege i Norge.

Legemiddelindustrien har dessverre ikke som sitt primære mål å gjøre mennesker friske. De har utelukkende finansielle mål på sin agenda.

De finansielle målene nås ved å forske på, og deretter selge sine patenterte medikamenter. Bare på denne måten kan selskapene generere maksimal avkastning til sine aksjonærer. Et patent gir enerett til produksjon av produktet i 10-15 år, slik at selskapet virkelig kan melke markedet i denne perioden. Fordi ionisert kolloidalt sølv er en naturlig substans som ikke kan patenteres, er både produksjon, salg og informasjon vedr. ionisert kolloidalt sølv uønsket av legemiddelindustrien. Med sine lobbyister, og sine milliarder, er det ikke vanskelig å få gehør hos politikere og helse-myndigheter som deretter lager akkurat det regelverket lege-middelindustrien trenger og ønsker for å ?pushe? sine produkter ut i markedet via leger og apoteker. En del av denne politikken er selvsagt også å begrense helsekost-forretningenes produktsortiment av naturlige preparater.

Redskapet i denne sammenheng heter Codex Alimentarius (opprettet i 1963 av Food and Agriculture Organization og WHO), et sett av lovgivninger som handler om mat, tilskudd av vitaminer, mineraler m.m., internasjonal handel av disse, og forskjellige reguleringer relatert til matproduksjon. Mattilsynet i Norge laget i denne sammenheng direktivet ?Forskrift for Kosttilskudd?. Nedenfor følger et par eksempler på hvordan denne politikken fungerer i praksis. (Det kan på det sterkeste anbefales at du som opplyst borger besøker to websider som er prakteksemplarer på hva en fri og uavhengig presse skriver om tema som helse og om friheten til å kjøpe næringsstoffer.

Besøk: www.FrittHelsevalg.org, www.NetworkMarketing.no og www.Nyhetsspeilet.no.

Du kan også besøke disse gruppene på Facebook:

?Vi må stoppe dette ? den 31. des 2009 kan ditt liv forandres for alltid (Codex).

?Vaksiner ? vi vil ikke ha dem ? vi tror ikke på dem.

?Stevia til folket.

Diverse forbudte og lovlige produkter

Glukosamin (forbudt) ? Et naturlig stoff som bygger opp brusk i leddene, forebygger slitasjegikt, og demper plager og smerter i muskler og skjelett. Ingen kjente bivirkninger. Statens legemiddel-verk forbød salg i helsekost-forretningene fordi glukosamin var ?effektivt?. (Når et naturlig preparat uten bivirkninger fungerer, og faktisk forebygger eller fjerner et problem, sies det å ha ?medisinsk virkning? og skal da reguleres og ikke selges fritt i helsekostforretninger)

Vioxx (lovlig) ? Medisin mot leddgikt produsert av Merck & Co. Er riktignok i dag trukket tilbake fra verdensmarkedet etter at bortimot 60.000 amerikanere er døde av hjertelidelser forårsaket av produktet. I Norge anslås dødstallene til ca 400.

MSM (forbudt) ? En naturlig svovelforbindelse, og kanskje verdens mest solgte kosttilskudd mot smerter og leddbetennelser. Dokumentert like ?ufarlig? som rent vann. Statens legemiddelverk forbød salg i Norge fordi: ? Det som har en effekt, har sannsynligvis også en farlig bieffekt (på seg selv kjenner en virkelig andre), og dermed er det legemiddelverkets oppgave å omklassifisere kosttilskuddet til et legemiddel?.

Tryptofan (forbudt) ? En helt naturlig essensiell aminosyre brukt ved søvnforstyrrelser og depresjoner. Dette er en naturlig og ufarlig ?lykkepille?.

Serotonin (forbudt) ? Produserer helt naturlig melatonin i hypofysen. Effekten er bl.a. ?godfølelse? som varer hele dagen, dypere og bedre nattesøvn, vektreduksjon, styrking av immunforsvar, økt energi, færre innbilte bekymringer, mindre følelse av stress, bedre selvtillit etc. Mange erfarer bedre humør allerede etter få timer. Ingen bivirkninger som ved for eksempel Viagra eller Prosac.

Prosac (lovlig) ? En kunstig lykkepille fremstilt av Eli Lilly som skaper avhengighet og depresjon. Det må sies å være svært interessante bivirkninger for et menneske som allerede er deprimert og nettopp derfor trenger ?lykkepille? for å komme seg ovenpå.

Aspartam (lovlig) ? kunstig livsfarlig søtningsstoff kjent under navnet NutraSweet. Bivirkninger er bl.a. migrene, svimmelhet, selvmordstanker, aggressivitet, humørsvingninger og problemer med leveren. Fremskynder gikt og bensskjørhet. Aspartam påvirker nervesystemet og gir angst og depresjoner. Når Aspartam varmes opp til mer enn 30°C, spalter det seg i ren metanol. En boks lightbrus inneholder således 16mg metanol. Dette igjen påvirker på sikt synet og kan tilslutt medføre blindhet. Patentert av Searle i USA hvor den tidligere forsvarsministeren i USA (Donald Rumsfeld) var CEO og storaksjonær. Searle patenterte senere tamiflu ? det eneste som skal ?hjelpe? mot ?fuglevirus?.

Stevia (ulovlig) ? Naturlig søtningsstoff. 200 ganger søtere enn sukker. Har 50% av søtningsmarkedet i Japan. Stevia demper søthungeren, virker blodsukkersenkende, antibakterielt og vanndrivende. For de som lider av diabetes, for lavt blodsukker, høyt blodtrykk, overvekt eller kronisk soppinfeksjon, vil stevia være det ideelle søtningsmidlet. Det har alle de gode egenskapene til de andre søtningsmidlene, men ingen av de negative.

Sukralose (lovlig) ? kunstig søtningsstoff basert på klor. Noen av de vanligste bivirkninger fra sukralose er bl.a. kløe, rød hud, utslett. Tungt for å puste, hoste, kortpustet. Tørr munn, inflammasjon på ansikt, øyelokk, leppene, tunga eller halsen. Hodepine og migrene. Tett nese, rennende nese, nysing. Røde øyne, kløende eller fuktige øyne. Mageplager: Oppblåst mage, gass, smerter, forstoppelse, kvalme, oppkast, diaré. Brystsmerter. Smerter i ledd. Anfall, angst, sinne, panikk, søvnløshet, svimmelhet, humørsvingninger, depresjon.

Folk må etter hvert reagere.

Det er på tide at folk forstår at tilbøyeligheten fra helsemyndighetene til å tillate kjemiske tilsetningsstoffer er stor. Dessverre gjelder dette også tilbøyeligheten til å begrense folks tilgang på sunne gode næringsstoffer ? noe som igjen skaper sykdom og ubalanse hos folk. Hvorfor? Hele tiden leter forskere etter ?farlige? stoffer som forårsaker alt fra astma til kreft. Enorme pengesummer og mye publisitet kommer i kjølvannet av forskningen. På denne måten fjernes fokus fra det som virkelig ødelegger folkehelsen -nemlig den sterkt begrensede tilgangen til naturlige elementer og næringsstoffer på den ene siden, og den gode tilgangen på kjemikalier fra alle landets apotek på den andre siden. Er denne ubalansen så vanskelig å forstå?

Via den monopol-situasjonen som et patenterbart produkt setter foretakene i, kan foretakene selv bestemme prisen slik de ønsker. Slik kan legemiddel-foretakene maksimere sin profitt -til stor glede for selskapets aksjonærer. Man bør vel på bakgrunn av dette ikke forundre seg over at helsekostnadene nærmer seg astronomiske nivåer.

De finansielle målene som styrer legemiddelindustrien, styrer dessverre også konsernene som eier og driver aviser, TV og radiostasjoner o.s.v. De har slett ikke lenger som sitt hovedmål å informere, eller for den saks skyld å drive undersøkende og kritisk journalistikk, men utelukkende å gi eierne avkastning på sine investeringer. Dersom pressen og media hadde vært interessert i å informere befolkningen, kunne relevant informasjon om ikke-patenterbare produkter nådd ut til massene. Slik kunne også leger og helsepersonell utvidet sin horisont. Media ville da kunne skrevet seriøst om vellykkede såkalte alternative og holistiske behandlingsmetoder. Legestanden ville følt seg truet, og motarbeidet all såkalt ikke-forskningsbasert behandling ut fra det de har lært under sin lange utdannelse.

En utdannelse formet 100% etter kriterier satt opp av legemiddelindustrien selv, for å ?produsere? leger og helsepersonell med holdninger og meninger som fremmer deres interesser. Med dette i tankene er det kanskje leger og helsepersonell som bør føle seg mest ført bak lyset av den korrupte industrien. I sitt ønske om å hjelpe folk, ?lures? og ?utnyttes? de til å behandle mennesker med kjemiske og farlige medikamenter, med uendelige mange utilsiktede bivirkninger. Disse menneskene setter sin lit til at legen vet best og legger sitt liv i deres hender. What a mistake!

Det er gitt oss fra naturens side alt vi trenger for å overleve. Kroppen er i stand til å ordne alle tilstander under forutsetning av at den får det den trenger av næringsstoffer. Når den i stedet får kunstige tilsetningsstoffer og kjemikalier ødelegges hele balansen. Det bør ikke, dersom vi stikker fingeren i jorden og forenkler litt, være vanskelig å forstå at når vi gir kroppen stoffer den fra naturens side ikke er ment for (kjemiske stoffer i mat, vaksiner og medisiner), og samtidig tar fra den næringsstoffene vi fra naturens side er ment å skulle ha (maten i dag er nærmest fri for næring), så har kroppen svært dårlige forutsetninger for å holde seg frisk. Nye sykdommer blomstrer, folk krever mer til forskning og helse, og legemiddelindustrien kan fortsette å vokse seg enda større og dermed tilegne seg mer penger og makt. Når skal folk slå opp øynene, og forstå at mer penger og makt til legemiddelindustrien gir mer sykdom og elendighet, ikke mindre!

Det er ikke mange sykdommer i dag som ikke enten er en konsekvens av mangel på nærings-stoffer, giftige tilsetningsstoffer i mat etc., eller bivirkninger av kjemiske medikamenter.

En stor takk rettes således til Mattilsynet og Statens Legemiddelverk for sitt svik mot folket og folkehelsen og for å være så trofaste mot storkapitalen. En stor takk rettes også til media (aviser, radio og TV), som så tankeløst og ukritisk presenterer alt hva ?eiersiden? og ?storkapitalen? venter av dem.

Tidligere statsminister Christian Michelsen, som sammen med ?Eidsvollsmennene? fikk oss ut av unionen med Sverige, ville tatt affære. De roterer nok alle som en i sine graver over utviklingen som våre tafatte, selvopptatte og hjelpeløse politikere presser oss inn i ? politikere som er så i villrede i sitt eget byråkrati, at de virkelig tror de betyr noe og ikke forstår at det er hos kapitalen makten egentlig ligger.

Ionisert kolloidalt sølv
Produksjonsmetoden er svært viktig med tanke på produktets kvalitet.

Det er viktig at produksjonen er basert på konduktivitet (ledningsevne) og ikke produksjonstid. Dette bl.a. fordi både luftens og vannets temperatur påvirker prosessen. Det er også helt essensielt at vannet er renset på en måte som gjør det fritt for salter (konduktivitet=0) innen prosessen starter. Dersom vannet inneholder salter vil prosessen kunne skape ulike sølvsalter ? det er ikke ønsket pga. partiklenes størrelse. Sølvet som benyttes til elektroder må være rent (99,999%). Såkalt ?sterling silver? må aldri benyttes pga. kobberlegeringen. Kjemisk produsert kolloidalt sølv er ikke egnet som mineraltilskudd og må ikke forveksles med elektrisk produsert ionisert kolloidalt sølv.

Et sølvion er så lite (0,01-0,001 mikrometer), at dersom man laget en liten eske med volum på en kubikkmillimeter, ville den romme over en milliard sølvioner. En rød blodcelle er omtrent 1000 ganger så stor. Hvert sølvion er positivt elektrisk ladet (elektronet i ytterskallet på sølvatomet er fjernet), og har potensial til å aktivt oppsøke (pga. sin ladning) og deretter nøytralisere patogene (sykdomsfremkallende) virus, bakterier og sopp. Måten sølv nøytraliserer patogen på er svært interessant. Sølvet er både svært katalytisk og svært oksidativt.

Sølvionene suges opp av, og lager forstyrrelser i mikroorganismens kjemiske prosesser. Det anses allment kjent at måten ionisert kolloidalt sølv dreper på gjør det ekstremt vanskelig for mikroorganismer å mutere for deretter å oppnå resistens. Ionisert kolloidalt sølv kan på bakgrunn av dette anses som løsningen på problemet vedrørende multiresistente bakteriestammer, dvs. bakteriestammer som ikke lenger responderer på ulike antibiotika-kurer.

En folkebevegelse reiser seg
Siden legemiddelindustrien ikke er interessert i å sørge for at folk får tilgang til ionisert kolloidalt sølv, så har det, spesielt i USA, vokst frem en folkebevegelse som eksperimenterer med produktet. I dag finnes det på verdensbasis flere millioner mennesker som benytter ionisert kolloidalt sølv, og antallet vokser hver dag. Denne utviklingen gjør legemiddelindustrien nervøs. Dersom folk skulle kunne helbrede seg selv, så ville det ikke være bra for industriens finansielle målsetning. Legemiddelindustrien har derfor egne grupper som arbeider med desinformasjon vedr. ionisert kolloidalt sølv og andre ikke-patenterbare og naturlige substanser.

Et eksempel er et tilfelle fra Florida i tiden etter 11. september 2001. Konvolutter med anthrax ble sendt rundt, og mennesker var bekymret for denne type biologisk terror. I den forbindelse var det en borgermester i en liten by i Florida som i et intervju forklarte at dersom det skulle dukke opp miltbrann i hans by, så hadde de en beredskapsplan. Innbyggerne skulle få utdelt ionisert kolloidalt sølv. Dette intervjuet ble plukket opp av representanter fra legemiddelindustrien som samlet sammen sine ?eksperter?, og latterliggjorde borgermesteren for sine uansvarlige og naive ideer innenfor et område han ikke hadde kunnskap om.

Ionisert kolloidalt sølv skulle iflg. ?ekspertene? være noe som slett ikke fungerte, var totalt uten virkning og i tillegg kunne skade brukeren gjennom sølvforgiftning ? såkalt argyria. Media hang seg på, og den fornuftige borgermesteren måtte tilslutt forlate sin jobb.

I informasjonsfoldere fra det amerikanske sivilforsvaret stod det tidligere ? ?ved kjemisk biologisk krigføring er vårt sterkeste våpen ionisert kolloidalt sølv?. Denne informasjonen er nok borte i dag, etter påtrykk fra legemiddelindustrien. Uansett ionisert kolloidalt sølv er svært effektivt, og har bl.a. vært benyttet mot nettopp miltbrann/anthrax helt siden 1880. Borgermesteren hadde med andre ord helt rett ? ingenting kunne vært bedre for befolkningen enn ionisert kolloidalt sølv. Dette satte legemiddelindustrien fort en effektiv stopper for.

Flittig benyttet før antibiotika ble oppfunnet og patentert.

Argyria er et fenomen som ble konstatert i noen få tilfeller på begynnelsen av 1900tallet. Den gang var faktisk svært mange legemiddel sølvbaserte. Det var en tilstand man kunne rammes av dersom man akkumulerte omkring 10 gram sølv i kroppsvevet. Personer som ble rammet kunne anta en blågrå nyanse, men tilstanden var utelukkende kosmetisk.

Det kan være greit å kjenne til, at til tross for at legemiddel-industrien i dag er svært negativ til sølv, så var sølv frem til ca 1930 det eneste legemiddel-industrien selv hadde å bidra med i kampen mot infeksjoner etc. Sølv var da å finne i alt fra nesesprayer til intravenøse injeksjoner direkte i blodbanen. Dessverre var sølv forholdsvis dyrt den gangen. Fremstillingsteknikken var svært ulik nåtidens og partikkelstørrelsen atskillig mye større enn i dag. Dessuten blandet man sølv med for eksempel salpetersyre for å få frem sølvnitrat, en svært etsende og fargende substans. Sølvnitrat inneholder store sølvpartikler og er det preparatet legemiddelindustrien forsøker å sammenligne dagens ioniserte kolloidale sølv med.

Her er det imidlertid svært store forskjeller. Partiklene som ble benyttet den gang ble enten fremstilt kjemisk, eller ved å kverne sølvet til støv rent mekanisk. De store partiklene førte til at sølvet kunne sette seg fast i vev og cellemembran, og samles der. Når det etter tid hadde samlet seg tilstrekkelig mye sølv i kroppen, kunne personen få en blågrå nyanse i huden. I dag er partiklene tusenvis av ganger mindre (ioner) og har ingen mulighet til å sette seg fast i kroppsvevet. Altså er argyria en umulighet ved bruk av riktig produsert ionisert kolloidalt sølv.

Selv om man feilaktig skulle anta at alt det sølvet man får i seg gjennom ionisert kolloidalt sølv, skulle samles i kroppen, så skulle det kreve ca 1000 liter for å oppnå 10 gram sølv. Ved en styrke på 10 ppm (parts per million), noe som tilsvarer 10 milligram per liter, så skulle det ta ca 27 år med et daglig inntak på 1 dl. å komme opp i en slik mengde. Et mer realistisk daglig volum vil være fra et par skjeer opp til en ½ dl i terapeutisk sammenheng. Ved ½ dl daglig skulle det altså ta ca 54 år å samle 10 gram sølv, og med et par skjeer daglig skulle det ta mange hundre år. Dette er altså dersom man antar at sølvet samlet seg i kroppen, noe det ikke gjør. Det er nemmelig slik at sølvionene er i størrelsesorden 0,01 til 0,001 mikrometer og er altså altfor små til å kunne oppsamles i kroppen.

Til sammenligning er de røde blodlegemene ca 8 mikrometer, altså ca 1.000 til

10.000 ganger større enn sølvionene. Sølvpartiklene går rundt med blodet, utfører sine oppgaver, og utsondres til slutt hovedsakelig gjennom avføring og til en viss grad gjennom urinen. En liten del av sølvionene kan og skal imidlertid samles opp av kroppen, rent midlertidig, for å benyttes i oppbygningen av immunforsvars-funksjoner. Det er påvist at sølv anvendes aktivt av immunforsvaret ved produksjon og modning av Tlymfocyttene, kroppens hvite blodlegemer.

Det finnes mennesker som under lengre tid har drukket ionisert kolloidalt sølv, samtidig som man nøye har fulgt dem opp og analysert innholdet av sølv både i blod og urin. Man har ut fra dette konstatert at sølv bare lånes av kroppen for en kort periode, og siden utsondres. Det er dermed klart at ionisert kolloidalt sølv ikke forårsaker noen stor ansamling av sølv i kroppen.

Stimulerer hvite blodceller
Man har altså sett at ionisert kolloidalt sølv ikke bare dreper bakterier, virus og sopp ? det stimulerer dessuten immunforsvaret, ifølge rapporter publisert allerede i 1916 i det amerikanske gynekologtidsskriftet -?Transactions of the American Association of Obstetricians and Gynecologists?. Det viste seg i de undersøkelsene man utførte, at inntaket av ionisert kolloidalt sølv medførte at kroppen fordoblet antallet hvite blodceller ? dvs. økte kroppens forsvarsevne betraktelig. Dagens teknikk gir større effektivitet.

Dagens ekstremt fintfordelte ioniserte kolloidale sølv, er mange ganger mer effektivt enn det man hadde på begynnelsen av 1900-tallet. Desto flere og desto mindre sølvionene i ionisert kolloidalt sølv er, desto mer effektivt er det. Da hvert sølvion har kapasitet til å drepe mikroorganismer, så forstår man hvor effektivt ionisert kolloidalt sølv er, selv i meget små mengder. Sølvionene er i tillegg svært katalytiske, og mister derfor ikke sin ladning etter å ha eliminert et patogen. Sølvionet fortsetter aktivt å oppsøke neste patogen for å gjenta prosessen.

På begynnelsen av 1900-tallet, da man malte/kvernet opp sølvet mekanisk, ble det store (og ujevn størrelse) partikler. Pga. sin størrelse, mistet de fort sin ladning og falt til bunns i flasken. Den effektive holdbarheten den gangen var som regel ikke på mer enn en uke. Dagens ioniserte kolloidale sølv har en holdbarhet som heller kan regnes i år. Før 1938 var altså sølv det beste man hadde å hjelpe seg med når man skulle bekjempe alvorlig sykdom. Prisen var også deretter. En behandling med kolloidalt sølv kunne den gangen, målt i dagens penger, koste omkring 4.000,-. Som regel sprøytet man det kolloidale sølvet intravenøst direkte inn i blodbanen. En rekke mennesker overlevde alvorlige tilstander takket være datidens kolloidale sølv.

Sølv er et viktig sporemne
Sølv er et viktig sporemne som benyttes i immunforsvars-sammenheng. I friske individ finnes det ?store? mengder sølv, hovedsakelig i tymuskjertelen og mandlene, to organ som er svært viktige komponenter i kroppens immunforsvar. Tymuskjertelen er selve modningsplassen for kroppens hvite blodlegemer, de såkalte T-cellene. Det er dessverre i dag veldig få leger som kjenner til at sølv anvendes av immunforsvaret. Etter hvert får vi håpe at flere og flere får kjennskap til denne viktige koblingen.

Man kan utmerket godt dra parallellen med oppdagelsen av hvor viktig jod var for den menneskelige organismens funksjon. Det var først på 1930-tallet man oppdaget at dersom man ikke fikk sin daglige dose med noen milliondels gram jod, så utviklet man ganske fort skjoldbrukskjertelproblemer i form av struma. I dag har vi salt med tilsatt jod som sørger for at vi ikke får mangel på jod. Mineralet sølv har samme viktige funksjon å fylle i kroppen, men da i forbindelse med immunforsvaret. Ettersom sølv beviselig er så effektiv i bekjempelsen av bakterier, sopp og virus, ville det være besynderlig om naturen ikke sørget for at egenskapen ble utnyttet av mennesker og dyr.

Problemet er at vi i dag ikke får spesielt mye sølv i oss gjennom kosten. Dette skyldes stort sett kunstgjødselen som landbruket benytter. Den tømmer jorden for viktige mineraler som kroppen er helt avhengig av. Det sier seg selv at dersom man år etter år avler frem grønnsaker og deretter bare fører tilbake kalium, fosfor og nitrat, så kommer jorden relativt fort til å bli tømt for livsviktige mineraler. Sølv fantes i utgangspunktet stort sett i mye av maten vi spiste. Både melk og bananer inneholdt tidligere relativt store mengder sølv.

Daglig bør man få i seg omtrent 100 mikrogram sølv via kosten. Dette tilsvarer ca. to skjeer ionisert kolloidalt sølv av styrke 10 ppm. Det er altså relativt enkelt å kompensere for det manglende sølvet i kosten ved å ta sølv som mineraltilskudd. Ionisert kolloidalt sølv gir deg i praksis, i tillegg til å bygge ditt eget immunforsvar, et sekundært immunforsvar, da sølvionene som kommer inn i blodbanen dreper virus, bakterier og sopp. Dessverre finnes ikke sølv i multivitamintabletter.

En amerikansk rapport ?Earth Summit Report? fra 1992, konstaterer at vi for 100 år siden hadde 85% mer mineraler i vårt jordsmonn. Dette er et skremmende faktum når vi vet at mineraler er viktigere for kroppen enn vitaminer. Uten mineraler kan ikke kroppen bygge de enzymene som benyttes for å utvinne næringen av maten vi spiser. Uten mineraler stopper ganske enkelt kroppen opp. Mineraler benyttes som en katalysator i en mengde kjemiske prosesser i kroppen, og er derfor tvingende nødvendig for at vi

skal fungere. Utarmingen av jordsmonnet er åpenbart en viktig årsak til at så mange mennesker rammes av mangelsykdommer i samfunnet i dag. Dette er et faktum som våre politikere burde være mer opptatt av.

Bra for vannrensing
Ionisert kolloidalt sølv egner seg fantastisk godt til vannrensing. En 1-2% utblanding av ionisert kolloidalt sølv styrke 10 ppm, desinfiserer drikkevann for lang tid. Sølvionene dreper svært effektivt og hurtig (10 min) alt som finnes av bakterier, virus og sopp i vannet.

Ionisert kolloidalt sølv er definitivt en billig og effektiv måte å sørge for at mennesker i den tredje verden i dag får tilgang til rent vann. ؅ gi dem produksjonsutstyr ville være en av de desidert beste måtene til å få orden på sin livssituasjon. Man skulle på den måten sørge for at de fikk tilgang til rent vann, og samtidig på en enkel måte kunne behandle ulike infeksjoner. Ionisert kolloidalt sølv dreper HIV, og er effektiv i behandlingen av AIDS -noe som enkelt hadde medført en oppbremsing av epidemien.

Dessverre er det nok slik at verdenssamfunnet, med FN i spissen, kanskje innerst inne ikke ønsker å få bukt med alle sykdommer ? noe som hadde ført til en befolkningseksplosjon med alle de problemene det medfører. Man kunne imidlertid med riktig styring og familieplanlegging sørge for at folk fikk en mer menneskelig tilværelse, med mindre lidelser og færre unødvendige sykdommer.

Sølv har vært benyttet som middel for bekjempelse av mikroorganismer siden antikkens dager. Grekerne kledde innsiden av vann og vintønner med sølv, slik at innholdet holdt seg fersk i lang tid. Amerikanske nybyggere la en sølvdollar i melken, slik at den holdt seg frisk lengre uten å surne. Også her i Skandinavia, la man sølvmynter i vannkarene for å hindre bakterievekst.

Visse instanser, hovedsakelig desinformasjonsgrupper fra legemiddel-industrien, hevder at det skal være skadelig å få i seg sølv. Samtidig hevder andre at det er ufarlig. FN og WHO frislapp for et par år siden alle øvre grenseverdier for rent elementært sølv, på bakgrunn av at man konstaterte at elementært og ionisk sølv ikke forårsaker noen skade i menneske-kroppen. Det svenske livsmedels-verket har ikke noen begrensninger hva gjelder sølv, og det finnes ulike produkter som inneholder sølv som ingrediens.

Sølv er i næringsmiddel-sammenheng godkjent bl.a. som fargeemne E-174, og i henhold til Næringsmiddeltilsynet i Norge heter det at ?Det er ingen tallfestet grenseverdi for bruk av dette stoffet. Det skal allikevel brukes i samsvar med god fremstillingspraksis, og i mengder som ikke er større enn nødvendig for å oppnå ønsket resultat. E-174 skal kun brukes til pynt på sjokoladevarer, i hht. Tilsetningsforskriften?.

Sølvkulene som kan kjøpes som kakepynt, er nøyaktig hva de ser ut til å være. De er belagt med et tynt ytre lag av rent sølv ? fargeemnet E-174. Ser man nærmere på hva en slik 3mm kule egentlig består av, blir man nok litt overrasket. En kule tilsvarer nemlig 30 ml. 10 ppm ionisert kolloidalt sølv, d.v.s. ca. 6 teskjeer.

Dersom sølv skulle være så farlig, hvordan har det seg da at det kan selges fritt i butikken, for deretter å benyttes som kakepynt, slik at barn kan få i seg 20-30 sølvkuler på bare et par kakestykker?

Lang historikk
På 1300-tallet, da pesten herjet, klarte adelen seg stort sett uten å bli smittet. Det skyldtes i høy grad det faktum at de benyttet sølvtallerkener, sølvbestikk, sølvbeger etc. (men selvsagt også at de hadde bedre ernæringsmessige og hygienemessige forhold). På den måten fikk man i seg tilstrekkelig med sølvioner til å holde de pestskapende bakteriene unna. Man gav også sine barn en sølvskje som de kunne suge på. Det er herfra begrepet ?født med en sølvskje i munnen? stammer fra.

I Kina finnes urgamle tradisjoner som blant annet sier at folk alltid skal ha et sølvstykke hjemme, i tilfelle noen skulle bli bitt av en rabiessmittet hund. I så fall skulle man gnikke sølvstykket i såret, og på den måten unngå å bli smittet. I sin bok ?Colloid Chemistry?, konstaterer Dr. Jerome Alexander at sølvioner som gnies løs fra et sølvstykke faktisk dreper skadelige bakterier.

Historiske tekster viser at seriøse medisinske tester av kolloidalt sølv strekker seg tilbake til 1880-tallet, da man med forbløffende godt resultat behandlet både tyfus og anthrax.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det forsket svært mye på kolloidalt sølv. Dessverre har mye av denne kunnskapen forsvunnet i takt med at de vitenskapsmenn og leger som satt inne med kunnskapen er borte. Heldigvis finnes det en del nedskrevet i form av publiserte arbeider og bøker.

Dr. Henry Crookes anses som ?stamfar? til den utvidete og brede bruken av kolloid sølv på begynnelsen av 1900-tallet. Han benyttet det til å bekjempe bl.a. gonorrè, tuberkulose, stafylokokker og andre smittsomme mikroorganismer. Hans vitenskapelige rapporter konkluderte med at det ikke fantes noen kjent mikrobe som ikke kunne tilintetgjøres av kolloidalt sølv i laboratoriet i løpet av seks minutter.

I 1915 fant Dr. A. Leggeroe at kolloidalt sølv ikke bare beskyttet nyfødte barns øyner, men også fungerte utmerket på voksne. Han fant at kolloidalt sølv var den beste løsningen han hadde vært borti. Han konstaterte at kolloidalt sølv aldri forårsaket noen bivirkninger, og aldri ga noen form for synsreduksjon. Kraftige øye-infeksjoner forsvant i løpet av noen få behandlinger med kolloidalt sølv. Sammenlign det med antibiotika-baserte salver som bruker uker på å virke, dersom de virker i det hele tatt.

Dr. Malcolm Morris rapporterte i 1917, at kolloidalt sølv fungerte meget effektivt i behandlingen av forstørret, eller betent prostata hos menn. Sædvæske som inneholder blod er som regel et tegn på betent prostata. ؅ drikke kolloidalt sølv har vist seg å være meget effektivt ved behandling av slike lidelser. Han fant også ut at hemoroider raskt forsvant ved bruk av kolloidalt sølv. Senere rapporterte han at det også var virksomt mot eksem.

Benyttet innen veterinærmedisin
Rundt 1925 fantes det i USA mange store budskapsfarmer. Mange dyr døde av ulike virus eller bakterieinfeksjoner. Det beste våpen veterinærene hadde å ty til den gangen var kolloidalt sølv. Det ble benyttet med stor suksess og fremgang.

Difteri og stivkrampe var et stort problem på begynnelsen av 1900-tallet. Vitenskapsmenn forsøkte giftene på forsøksdyr for å forsøke å finne løsninger på problemene. I 1919 lyktes Dr. Alfred Searle, ved hjelp av kolloidalt sølv, å beskytte kaniner fra dødelige doser med stivkrampe (tetanus). Kaninene som fikk kolloidalt sølv, overlevde doser som var mer enn fem ganger den vanlige dødelige dosen.

Dr. J. Mark Hovel rapporterte i ?British Medical Journal?, at kolloidalt sølv fungerte spesielt godt på å kontrollere virus. Hans studier innbefattet bl.a. kikhoste og hals-og nese-infeksjoner. Han konstaterte at forkjølelsen mye raskere ble nedkjempet ved bruk av kolloidalt sølv.

Antibiotikumets inntog ? sølvets fall
Interessen for kolloidalt sølv sank på 1940-50 tallet som en følge av at antibiotikum var oppfunnet. Legemiddelindustrien la til side all forskning vedr. sølv, og konsentrerte seg deretter utelukkende om patenterbare, antibiotiske substanser.

Dessverre ante man ikke den gangen at man etter hvert skulle få et kjempeproblem, med tanke på den resistensutvikling som antibiotiske preparat har ført til. Man skulle nok ha fortsatt å satse på kolloidalt sølv hvor ingen resistensutvikling finner sted. Forskjellen ligger i at antibiotikum dreper bakterier (ikke virus og sopp) ved forgiftning. En mikroorganisme kan etter hvert mutere og bli resistent mot giften.

Kolloidalt sølv dreper mikroorganismene ved kvelning. Egentlig angriper kolloidalt sølv sykdomsfremkallende mikroorganismer på tre ulike plan. Katalytisk oksidering, reaksjon med cellemembran og tilslutt forhindring av DNA replikering.

Sølvet gjenoppdaget ved ny forskning
I 1963 fant man ut at kolloidalt sølv var uovervinnelig hva angikk å drepe sopp. Forskning på kolloidalt sølv ble igjen aktuelt på 1970-tallet da Dr. Carl Moyer, Dr H. Margraf og Dr. L. Bretano mottok statlige midler for å gjennomføre studier for å finne bedre behandlingsmetoder i forbindelse med brannskader. De fleste antiseptiske midler som til da var benyttet, skapte flere bivirkninger enn virkninger. Antibiotika fungerte bare en kort stund innen bakteriene oppnådde resistens. I tillegg kunne ingen antibiotika hanskes med bakterien Pseudomonas Aeruginosa, en fryktet bakterie som bl.a. infiserer veldig mange brannskader.

Etter å ha lest en del legelitteratur fra begynnelsen på 1900-tallet, begynte Dr. Margraf å eksperimentere med kolloidalt sølv. Han erfarte at selv meget små doser med kolloidalt sølv eliminerte Pseudomonas Aeruginosa, samt at såret leget seg dobbelt så raskt. Kolloidalt sølv får det omkringliggende vevet rundt et sår til å utvikle seg til en stamcellestruktur ? dermed regenererer vevet seg fortere og med langt mindre arrvev (arrdannelse).

Det finnes en annen teknikk som utnytter sølvets evne til å forvandle celler til stamceller, den er utarbeidet av Robert O. Becker. Den baserer seg på at man ved hjelp av et sølvbasert kompress, i kombinasjon med elektrisk stimulering av det skadede vevet, for eksempel får avkappede fingre etc., til helt og holdent å vokse ut igjen ? med full førlighet og fingeravtrykk inntakt. Det har imidlertid vist seg at samme resultat kan oppnås ved bruk av omslag dynket i kolloidalt sølv.

Kan benyttes til å lage stamceller
Robert O. Becker gjorde også den fantastiske oppdagelsen at celler som utsettes for sølvioner dedifferensierer og blir til stamceller. Disse cellene kan deretter differensiere og bli til den celletype, for eksempel hud eller beincelle, som det område cellen befinner seg i krever. Dette er forklaringen til at skader (brann, kutt etc.) leger så mye mer effektivt og så mye raskere når det er i kontakt med kolloidalt sølv. Det kolloidale sølvet holder samtidig området sterilt og bakteriefritt, slik at det ikke rammes av infeksjoner under helbredelsesprosessen.

Dr. Bretano konstaterte at kolloidalt sølv var det beste brannskade-antiseptiske middel han noensinne hadde vært i kontakt med. Uansett hvor ofte eller hvor mye kolloidalt sølv som ble benyttet, farget det ikke huden på samme måte som andre sølvforbindelser (sølvnitrat, sølvsulfat etc.) gjorde. Han fikk også bekreftet at bakteriene ikke utviklet resistens mot kolloidalt sølv. Han publiserte sine oppdagelser i tidsskriftet ?Surgical Forum?.

Flere forskningsresultater
Beinsår som ikke gror, sår av den typen som ofte rammer for eksempel diabetikere, gror fort og effektivt ved bruk av kolloidalt sølv.

Ved krigsveteransykehuset Syracuse i New York, fant forskere at kolloidalt sølv var 10 til 100 ganger mer effektivt enn de preparatene som var tilgjengelig og som ble benyttet til bekjempelse av bakterier.

Sopp kan forårsake store plager når den invaderer en kropp og bosetter seg på finger-og tånegler, hud, hårbunn og føtter. Den vanligste soppinfeksjonen er fotsopp, og som gir kløende sprekker mellom tærne. I 1976 konstaterte Dr. T. J. Berger at det var tilstrekkelig med en behandling med kolloidalt sølv for å bli kvitt forsopp. Neglesopp, som er veldig vanskelig å bli kvitt, forsvinner også ved bruk av kolloidalt sølv (ved å på vanlig måte holde det ioniserte kolloidale sølvet i munnhulen i 3-4 minutter). Det kan riktignok ta noen måneder men det fungerer.

I 1977 viste Dr. Willam Foye at kolloidalt sølv fungerer utmerket til behandling av halsbetennelse, snue og øye-infeksjoner. Kolloidalt sølv har også vært benyttet til behandling av malaria og syfilis. Mange kvinner som lider av gjentagende urinveisinfeksjoner eller soppinfeksjoner i underlivet, erfarer at forebyggende bruk av kolloidalt sølv er den enkleste metoden for å bli kvitt problemet.

I 1978 skrev Dr. Jim Powell en artikkel i ?Science Digest?, hvor han påpeker hvor mye mer effektivt kolloidalt sølv er i forhold til de vanlige antibiotiske remediene som helsevesenet benytter.

Ionisert kolloidalt sølv dreper HIV
I 2005 utførte University of Texas og Mexico University et samarbeidsstudie vedr. fordelene ved å benytte nanopartikler av sølv (ionisert sølv) innen medisin. Via tre ulike metoder ble ionisert kolloidalt sølv benyttet i forsøk med HIV-1.

Sølvpartiklene drepte i alle tre forsøkene 100 % av virusene i løpet av tre timer ved 37 °C. Forskerne har allerede startet vellykkede forsøk med ionisert kolloidalt sølv som ?kur? mot bakterien kjent som Super Bug (Methicillinresistent Staphylococcus aureus).

Sølv har ikke antibiotikumets bivirkninger
Dessverre er det slik at det er de sterke markedskreftene som sørger for at vi fremdeles benytter det dårligste og minst ønskelige alternativet innen helsevesenet. Ut fra et effektivitetssynspunkt, et resistensutviklingssynspunkt, og ikke minst et sikkerhetssynspunkt, burde man benytte ionisert kolloidalt sølv fremfor ulike antibiotika.

Sikkerheten ved bruk av ionisert kolloidalt sølv er svært overlegen. Antibiotika kan forårsake allergiske reaksjoner hos pasienten, noe som i enkelte tilfeller kan gi et anafylaktisk sjokk. Antibiotika slår som kjent ut alle bakterier i kroppen, og påvirker spesielt de gode bakteriestammene i tarmen. Dette er årsaken til at så mange opplever å få diaré når de gjennomgår en antibiotikakur.

Ionisert kolloidalt sølv som først holdes i munnhulen og deretter svelges, opptas hovedsakelig i munnhulen, og deretter til en viss grad i magen og den øvre delen av tynntarmen. Dermed har dette ingen nevneverdig påvirkning på de gode tarmbakteriene. Antibiotika er også kjent for å skape andre problem, spesielt ved langvarige kurer. Det finnes mange eksempler på mennesker som etter en antibiotikakur, er blitt rammet av matintoleranse, for eksempel laktose-intoleranse.

Effektivt mot borrelia
I 1992 konstaterte Dr. Faber i Texas at han var smittet av borrelia. Til tross for gjentatte antibiotikakurer, ble han aldri helt kvitt sykdommen. Borrelia-bakterien muterte og kom alltid tilbake. Først etter at han hadde medisinert seg selv med kolloidalt sølv i mer enn seks måneder, ble han kvitt den lumske borreliabakterien ? Spirocheter. Dr. Faber har skrevet en bok ? ?The micro silver bullet?, som handler om hans kamp mot egen sykdom, samt hans senere erfaringer med ionisert kolloidalt sølv til behandling av pasienter. Dr. Faber har bl.a. behandlet AIDS pasienter med svært godt resultat.

Psoriasis
Psoriasis er en hudsykdom som medfører fysiske så vel som psykiske lidelser for dem som rammes. Legemiddelindustrien har egentlig ikke annet å tilby enn tjærebehandlinger og sollys. Det finnes imidlertid hjelp å få gjennom kolloidalt sølv. ؅rsaken til psoriasis er egentlig ikke helt klarlagt, men det står mellom det at det er en form for autoimmun sykdom, og at det er et virus som har invadert blodomløpet. Kolloidalt sølv har ved atskillige tilfeller i løpet av noen måneder, helbredet, eller i alle fall sterk lindret, situasjonen for mange med psoriasis.

MS m.m.
MS, multippel sklerose, en autoimmun sykdom, er en sykdom som kolloidalt sølv kan hjelpe på. Nadine A. Wooley har skrevet boken ?How to beat multiple sclerosis?, der hun beskriver sin kamp mot sykdommen, og hvordan hun til slutt helbredet seg selv ved hjelp av ionisert kolloidalt sølv. CF, cystisk fibrose, er en lungesykdom som gir opphav til nedsatt lungekapasitet og arrvev i lungene. CF lar seg kurere ved hjelp av kolloidalt sølv.

Interessant ved krefttilfeller
Kreft er også et område der det er gjort store fremskritt med kolloidalt sølv. Kreft etablerer seg i kroppen og sprer seg som metastaser hovedsakelig i en kropp med nedsatt immunforsvar. Mange kreftformer skyldes også virus. Robert O. Becker viste i et in vitro studie, at svulster utsatt for sølvioner faktisk gikk tilbake og ble til stamceller. En teori om svulster er at det er celler som har mistet sin celledelingsinformasjon. Cellene vet ganske enkelt ikke hva kroppen ønsker at de skal gjøre. Sølvionenes oppgave med å få cellene til å dedifferensiere, viste seg også å fungere på kreftsvulster, med det resultat at svulsten løste seg opp. Det finnes eksempel på kvinner som er blitt diagnostisert for brystkreft, og som har startet med inntak av kolloidalt sølv. Når det senere har vært tid for operasjon, har svulsten vært borte.

En anerkjent kreftlege i USA, Dr. Gary Smith, uttalte følgende:

?Hvordan kan det ha seg at dette naturlige element kan være så kraftfullt og helbredende på mennesket? Jo fordi sporemnet sølv utgjør en så vital funksjon i vår kropp at uten det skulle vi ikke kunne eksistere. Akkurat som andre mineraler ? kalsium, magnesium og kobber, så er sølv livsviktig for vår helse. Kroppen trenger sølv for å kunne bekjempe sykdomsfremkallende organismer. En del vitenskapsmenn tror at mangelen på mineralet sølv, nettopp kan være årsaken til mange av våre moderne sykdommer.?
Dr. Gary Smith, en pioner innen kreftforskning, har sett en klar sammenheng mellom lave sølvnivåer i kroppen og sykdom. Mennesker med lave nivåer av sølv har en tendens til ofte å være syke og ha utallige forkjølelser, influensa, feber og andre sykdommer. Smith har sagt at han tror sølv er nøkkelen til et velfungerende immunforsvar. Han baserer sin teori på det faktum at sølv er absolutt nødvendig for at kroppen skal kunne ødelegge bakterier og virus.

Dr. Gary Smith benytter sølv i sin behandling av kreftpasienter. Han sier om dette at:

?Fremgangen avhenger av mengden sølv i pasientens kropp og motgangen av manglende sølv i kroppen. Når sølv er tilstede, dedifferensieres kreftcellene og kroppen finner balanse. Når sølvnivåene er lave, kan kreftceller vokse uhindret fordi cellene da ikke dedifferensierer. Jeg tror sølvdepotene i kroppen er essensielt i forhold til kroppens evne til å bekjempe virus og bakterier. Jeg tror at sølvmangel muligens er en av de viktigste årsakene til at kreft rammer så mange mennesker i dag!?
Med andre ord, så kan mangelen på sølv pga. sølvets viktige betydning for et velfungerende immunforsvar, være nøkkelen til den voldsomme økningen i krefttilfeller i dagens samfunn.

Helt ufarlig
Kolloidalt sølv er helt ufarlig å bruke. Dr. John Barltrop ved universitetet i Toronto, Canada, har utført ?toxictester? med kolloidalt sølv. Han konstaterte ved forsøk på rotter, at selv ved meget store mengder, så var kolloidalt sølv fullstendig ufarlig og ?nontoxic? for kroppen. Selv ved doser som tilsvarer 300 000 ppm, det vil i praksis si 30 000 ganger sterkere enn kolloidalt sølv med styrke 10 ppm som er vanlig i dag, så gav det absolutt ingen giftige utslag hos forsøksdyrene.

Ifølge giftkontrollsentralen hos det amerikanske EPA (Environmental Protection Agency) så anser man kolloidalt sølv som fullstendig ufarlig. De lave sølvnivåene anses å være på rent homøopatisk nivå. De er så lave at mange leger ler av sølvinnholdet og stiller spørsmål ved hvordan så ytterst små konsentrasjoner kan ha noen som helst effekt ? bortsett fra rent placebomessig! Dette samtidig som deres legemiddelsforetakssponsede kollegaer ?skriker og bærer? seg over hvor fryktelig farlig og giftig kolloidalt sølv er. En tragisk, men noe komisk situasjon kan man si.

Dr. Samuel Etris, konsulent for det amerikanske sølvinstituttet, sier at det aldri noensinne har vært rapportert om noen giftig eller allergisk reaksjon etter bruk av kolloidalt sølv. Den amerikanske regjeringens sykdomskontroll bekreftet dette i 1995.

I 1966 rapporterte Dr. I. H. Lipton i tidsskriftet ?Health Physics?, at det ideelle daglige inntaket av sølv burde ligge på omtrent 100 mikrogram. Sølv er et viktig sporemne som benyttes av kroppen akkurat som selen og zink. 100 mikrogram tilsvarer omtrent to skjeer kolloidalt sølv daglig.

Forebygger forkjølelse
Bakterier, virus og sopp forårsaker mange av de mindre sykdommene vi rammes av i dag -alt fra snue og forkjølelser til matforgiftning. Vi får mange av disse sykdommene når vi ferdes blant andre mennesker som kan smitte oss med mikroorganismer. Ved å spraye kolloidalt sølv i nese-, munn-og halsregion, kan vi drepe disse patogenene som ellers skulle kunne gjøre oss syke. Ved å ta litt kolloidalt sølv hver dag garderer vi oss mot disse usynlige inntrengerne. Sølvionene i blodomløpet slår inntrengerne direkte ut slik at vi som regel ikke en gang kjenner symptomene av sykdommen.

Mennesker som daglig tar sølv som mineraltilskudd oppdager snart at de ikke plages av forkjølelser så ofte som tidligere. Den optimale måten å innta kolloidalt sølv er å holde sølvet i munnen noen minutter før man svelger det ned. Da suges sølvionene effektivt opp via den sublingvale delen under tungen og transporteres derfra direkte ut i blodomløpet.

Etter at man har hatt det ioniserte kolloidale sølvet i munnen i noen minutter, kan man gurgle det en stund og deretter svelge det ned. En annen fordel med å ha det i munnen en stund, er at man får hjelp til å drepe de kariesskapende bakteriene som ellers skulle kunne gi grunnlag for hull i tennene. Også begynnende problem med parodontitt, tannløsning, kan man få hjelp mot ved å holde sølvet i munnen en stund før man svelger det ned. De aller fleste som begynner med kolloidalt sølv forbedrer sin tannhelse betraktelig.

I 1982 viste Dr. J. Colishaw at kolloidalt sølv dreper E-coli bakterier, kjent for å forårsake matforgiftning verden over. Vi hadde bare for noen ganske få måneder siden (vår 2006) flere tilfeller av alvorlig matforgiftning her i Norge. I 1993 forårsaket E-coli en rekke alvorlige matforgiftningstilfeller i en amerikansk hamburgerkjede. Mange av de smittede døde, deriblant en seks år gammel jente. Hadde man benyttet kolloidalt sølv forebyggende (daglig som mineraltilskudd) og deretter økt doseringen til ?terapeutisk dosering? når symptomene viste seg, hadde denne jenten formodentlig klart seg.

Da kolloidalt sølv i prinsipp dreper alle kjente mikroorganismer, samtidig som det er helt ufarlig for mennesker og dyr, så burde kolloidalt sølv være en naturlig del av innholdet i medisinskapet. Sørg for å ha kolloidalt sølv som du både kan drikke og spraye hjemme i huset. Slik vil du være bedre rustet til å bekjempe de bakterier, virus og sopp vi daglig omgåes med.

Kan sprayes i halsen
Kolloidalt sølv som sprayes ned i halsen og svelget, klarer som regel å ta seg av kløen og svien som følger med en forkjølelse eller halsbetennelse. Kløen pleier å forsvinne etter ca 10 minutter. Spray rikelig og ofte.

Også snue, hoste, heshet, øyeinfeksjoner, tannkjøtt-betennelser, forkjølelsessår, sår som ikke vil gro, brannsår, sopp på tungen, kviser, bihulebetennelse, candida, borrelia m.m., er alle eksempler på hverdagslige problemer som lett lar seg behandle. Lungebetennelse behandles ved at man drar inn disen som kommer når man sprayer kolloidalt sølv med en sprayflaske ned i lungene. Man kan eventuelt benytte en piezoelektrisk medisinfordeler av den type som astmatikere benytter ved sin medisinering. Spray rikelig og gjenta ofte.

Kan hjelpe El-allergikere
En del el-allergikere har fått fantastisk god effekt på sin allergi etter bruk av kolloidalt sølv. Det er mulig at el-allergi forårsakes av patogene organismer. Infeksjonen setter immunforsvaret så langt ut av spill at kroppen ikke en gang klarer å verge seg mot elektromagnetiske variasjoner i miljøet.

؅ spraye nese og hals er en effektiv metode for behandling. Den disen/tåken som kommer ut av sprayflasken brer seg nemlig over en stor flate og kveler bakterier og virus. Siden bakterier deler seg relativt fort er det viktig å gjenta behandlingen ofte. Man hjelper på denne måten sitt eget immunforsvar med å bekjempe inntrengerne.

Akkurat som med antibiotika er det viktig å fortsette behandlingen også en stund etter at symptomene er borte. På denne måten forsikrer man seg om at de patogene organismene ikke klarer å komme på offensiven igjen, slik at sykdommen blomstrer opp igjen på nytt. En 10 dagers antibiotikakur bygger på samme prinsipp. En avbrutt antibiotikakur kan som kjent medføre at infeksjonen blusser opp igjen.

Ta deg av forkjølelsen din
Behandle din forkjølelse ved å spraye noen doser ned i svelget. Dra samtidig inn pusten slik at disen følger med ned i halsen. Spray deretter inn i nesen og pust inn samtidig. Gjenta hver halv time de første timene. Deretter sprayer du litt av og til, men husk å ikke avslutte behandlingen for tidlig. Hvor mye du vil spraye avgjør du selv, men desto mer du sprayer desto større er sjansen for at du ?slår ned? angrepet.

Det kan være greit å vite at man aldri kan overdosere med kolloidalt sølv. Husk på at det alltid er lettere å forebygge enn å behandle. Forkjølelser, som er virusbaserte, er vanskeligere å bli kvitt etter at de er vel etablert i kroppen.

De fleste bakterier stoppes
Tester viser at kolloidalt sølv er så potent at det stopper og dreper de fleste bakteriene som helsevesenet i dag har problemer med.

Bakteriestammer som lenge har vært behandlet med ulike antibiotika, er i dag i økende grad i ferd med å bli resistente. Sykehusbakterien Staphylococcus Aureus drepes lett med kolloidalt sølv styrke 5 ppm. Det samme gjelder salmonella, E-coli, enterobakterier, pneumokokker og streptokokker for å trekke frem noen.

Legemiddelindustrien har lenge kjent til sølvets bakteriedrepende og desinfiserende egenskaper. Før penicillinets inntog på markedet, inneholdt som nevnt mange medisiner sølv i ulike former. Legene forlot dessverre sølvet, og konsentrerte seg altså utelukkende om mer økonomisk givende medisiner. Det finnes likevel i dag en del helseprodukter som benytter seg av sølvets bakteriedrepende og helbredende egenskaper.

Eksempler på dette var brannskadeplaster, ulike salver og urinrørskateter. Et annet er lapis (sølvnitrat), en blanding av sølv og salpetersyre som bl.a. benyttes i kampen mot fotvorter. Tidligere benyttet man lapis som drypp i øynene til nyfødte barn, for å eliminere bakterier som ellers kunne forårsake øyenskader hos de nyfødte.

Japanerne verdsetter sølv
Det har etter hvert stadig begynt å dukke opp nye produkter som inneholder sølv som en bakteriedrepende substans. Blant annet finner man i dag sølv i plasten på enkelte kjøleskap for å redusere bakterieveksten. Det finnes også strømper med sølvtråder innvevd for å forhindre dårlig lukt. Kalkulatorer, toalettseter, minibanker, maling og skjorter, er noen få eksempler på produkter der sølv nå benyttes i økende grad.

Toyota har utviklet et ratt som inneholder sølvpartikler. Hver eneste dag dukker det opp nye produkter hvor man utnytter de unike egenskapene sølv har.

Mer informasjon?
ؘnsker du mer informasjon så er internett en gullgruve. Bruk for eksempel søkeord som ?ionic colloidal silver? (som det heter på engelsk), så vil du finne store mengder informasjon vedrørende erfaringer og bruksområder.

Avslutningsvis kan det dessverre bare konstateres at utnyttelsen av sølv som bakterie-drepende middel er marginal i forhold til potensialet.

Med økende innsikt, samt økende engasjement hos folk, går vi mot en lysere fremtid der vi ved hjelp av sølv kan få bedre kontroll med bakterier, virus og sopp ? uten at disse klarer å mutere og komme tilbake i enda mer aggressive former.

Spre informasjonen
Spre informasjonen om ionisert kolloidalt sølv til kjente og kjære, og la oss vise politikere, byråkrater og legemiddelindustri at tiden nå er inne for vanlige mennesker å ta saken i egne hender.

Ionisert kolloidalt sølv er uovervinnelig hva angår å eliminere sykdomsfremkallende organismer. I tillegg er sølv helt nødvendig for at kroppen skal kunne bygge et velfungerende immunforsvar. Ionisert kolloidalt sølv er også fullstendig ufarlig og helt uten bivirkninger. Dessverre er det legemiddelindustrien som via sine lobbyister og byråkrater påvirker politikerne til å vedta lover som bestemmer hva som skal anses å være medisin og ikke. Bare unaturlige substanser som lar seg patentere, og som lager ubalanse i kroppen, godkjennes som medisin. Med de kravene som stilles (etter retningslinjer fra legemiddelindustrien) for at et produkt skal kunne klassifiseres som medisin, er det selvsagt bare patenterbare kjemiske medikamenter med et stort inntjeningspotensial som er økonomisk forsvarlig å ?kjøre? gjennom den enormt kostbare og energikrevende prosessen det er å få godkjenning som ?medisin?. Smart og effektivt stoppes dermed alle naturlige substanser. Verden vil bedras!

Legemiddelindustrien har lykkes med å få verdens regjeringer til å tro at de arbeider for å forbedre folks helse. Egentlig er det økonomiske insentiver som styrer, og slett ikke et ønske fra legemiddelindustrien om å eliminere sykdommer. Alle naturlige alternativ stoppes effektivt, og gjennom desinformasjon fjernes de fra markedet ? alt dette er gjennomførbart fordi vi finner oss i det. Legemiddelindustrien har lykkes med kunststykket å bli både aktor, dommer og jury. Det er på tide å ta bladet fra munnen og si at nok er nok. Finnes det alternativer til de vanlige ?patenterbare og unaturlige? legemidlene skal de selvsagt kunne benyttes ? og ikke baktales, blokkeres eller gjemmes bort!

Dersom staten, som ser at helsekostnadene nærmer seg astronomiske nivåer, var ærlig og rederlig, så ville de sette ned uavhengige kommisjoner som fikk i oppdrag å vurdere alle alternative behandlingsformer ? både naturlige og de som produseres av legemiddelindustrien. Da kunne vi fått en upartisk bedømming, mengder av fungerende naturlige alternativ, friskere mennesker, samt langt lavere helsekostnader.

؆rlige politikere med moral og etikk, og som virkelig bryr seg, vil etter å ha lest denne artikkelen selv begynne å søke informasjon om temaet andre steder enn hos det etablerte medisinske etablissementet. Som sagt mottar legene over 90% av den medisinske informasjon fra legemiddelprodusenten. Det samme gjør politikerne.

La denne artikkelen være en utfordring til ansvarlige politikere og helsemyndigheter om å la en uavhengig granskningskommisjon undersøke effekten av korrekt produsert ionisert kolloidalt sølv. I krigen mot ulike sykdommer, må politikerne snart forstå at pengene for legemiddelindustrien ligger i selve kampen for å utvikle, godkjenne og selge sine produkter, fremfor å vinne kampen mot sykdommer.

Ionisert kolloidalt sølv kan kjøpes på blant annet www.AltShop.no og www.OnlineHelse.no.

Artikkelen er lånt fra http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/naturens-eget-antibiotikum