FLERE NORDMENN BLIR OVERVEKTIGE:
20-30% av den voksne befolkningen er overvektige og 10-15% lider av fedme.OVERVEKT og FARE VED DET: Jeg tror ikke litt
overvekt er særlig helseskadelig dersom den
overvektige er i god fysisk form. Inaktivitet er
nok langt mer potensielt skadelig.
Definisjoner
Vekt og høyde henger sammen. Det er derfor vanlig å bruke kroppsmasseindeks (BMI = body mass index) i stedet for antall kg når vi definerer normal vekt eller fedme. BMI gir et godt bilde av fettmengden i kroppen. Kroppsmasseindeks beregnes ved BMI = vekt/høyde2 (kg/m 2)Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert grenser for normal vekt og ulike grader av overvekt, som følger:  • BMI < 18,5 defineres som undervekt
  • BMI 18,5-24,9 defineres som normalvekt
  • BMI > 25 defineres som overvekt
  • BMI > 30 defineres som fedme grad I
  • BMI > 35 defineres som fedme grad II
  • BMI > 40 defineres som fedme grad III
Før var det fett å være
rund og go, men no er
ikkje fedmen heilt go.


 

Forskerne har funnet ut at magefedme er spesielt uheldig. Personer med “stor mage” har økt risiko for utvikling av type 2-diabetes og hjertesykdommer. Det vil si at jo breiere man er rundt magen sammenlignet med hoftepartiet, jo mer bekymringsfull er overvekten. Derfor er det også definert en egen midje/hofte indeks som mange benytter. Midje/hofte (M/H) indeks gjenspeiler magefedme og beregnes på følgende måte: Diameter rundt midjen/diameter rundt hoften.  • M/H-indeks > 0,8 hos kvinner defineres som overvekt
  • M/H-indeks > 0,9 hos menn defineres som overvekt

Forekomst


            Artikkelen er hentet fra nhi.no

 
20-30% av den voksne befolkningen er overvektige og 10-15% lider av fedme. Forekomsten øker med alderen og er høyest hos 50-60 åringer. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-97 viser at yngre norske menn veier i gjennomsnitt 4 kg mer enn for 10 år siden. Den samme undersøkelsen viser at andelen voksne over 20 år med fedme har økt fra 8% til 14% hos menn, og fra 13% til 18% hos kvinner i tidsrommet fra 1984-1997.
Årsak til fedmeDet er utbredt enighet om at dette er et livsstilsproblem hvor mange faktorer virker i samme retning. Viktigst er samfunnsutviklingen med mer stillesittende arbeid, mindre naturlig mosjon, ubegrenset tilgang på matvarer, økt tilbud av kaloririke matsorter og drikke, økt bruk av bil o.s.v. Vi regner at 99% av alle tilfeller av fedme eller overvekt har slike årsaker.


Sjeldne årsaker til fedmeNoen hormonforstyrrelser kan føre til overvekt, men disse utgjør mindre enn 1% av alle tilfelleneHvorfor er overvekt og fedme uheldig?Overvektige er i risiko for å få en lang rekke sykdommer. De viktigste er hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk, diabetes type 2, for mye fettstoffer i blodet, podagra, depresjon, gallesteinsykdom, brokk, åreknuter, ryggplager, slitasjegikt, søvnapné.  Disse sykdommene gjør at overvektige har oversykelighet og overdødelighet sammenlignet med normalvektige. Denne risikoen er størst blant yngre mennesker. For personer med overvekt og alder over f.eks. 55 år er det bare beskjeden overdødelighet.


Artikkelen er hentet fra NHI.no.