PERSONLIG HJELP/VEILEDNING: Nå kan du bestille deg personlig hjelp og veiledning! Vi har satt opp flere spennende og nyttige produkter du kan velge mellom!

Nå kan du bestille deg personlig hjelp og veiledning! Vi stiller på med flere eksperter vi kan dra inn når vi skal svare på din henvendelse/konsultasjon, og/eller gjennomgå/analysere ditt treningsopplegg. Vi har satt opp flere spennende og nyttige produkter du kan velge mellom! 


Tilbudet gis til alle våre lesere
trim no as består av nettstedene trim.no, iform.no, slankenett.no og svenske reps.se. Som leser av et eller flere av våre nettsteder så kan du bestille personlig, individuell og direkte hjelp/bistand/veiledning. Du kan velge mellom flere produkter.


 


 


 


Les mer her: http://www.trim.no/pub/art.php?id=1477