Mange slankekurer legger begrensninger på melkeinntaket, og mange av de som har vektproblemer, er pliktoppfyllende nok til å redusere melkeinntaket sitt.Forskning viser imidlertid at det er en sammenheng mellom et for lavt kalsiuminntak og overvekt

  

New Zealand på forskningsfronten


Hilary Green er seniorforsker ved Melk og helse-forskningssenteret ved Institutt for mat, ernæring og human helse, Massey University i Palmerston på nordøya i New Zealand. Hun studerer nå melkens effekt på menneskehelse.


 

 


 Kalsiuminntaket er i dag omtrent det halve av hva det var i den sene steinalderen, i følge de arkeologiske og historiske funn man har gjort. Et lavt kalsiuminntak kan være en av årsakene til en økt forekomst av fedme i vår tid, mener Hilary Green.


Kalsium, ikke bare i skjelettet


Det meste av det kalsiumet vi har i kroppen, er bundet i skjelettet og i tannvevet. Men kalsium har flere svært viktige oppgaver både inne i celler og i væsken mellom celler, den såkalte intercellulære væsken.


 


Man antar at for lite kalsium i kosten kan påvirke utviklingen av flere sykdommer via en slags kjedereaksjon i kroppen: • For lite kalsium i kosten
   
 • Økning i kalsitrofe hormoner 
   
 • Økning i fritt kalsium i cytosol 
   
 • Kardiovaskulære og metabolske responser 
   
 • Høyt blodtrykk, aterosklerose, type 2 diabetes, overvekt

 


Humane studier


Hilary Green viser til at mye av forskningen er gjort på mus, men flere forskningsgrupper har nå kommet med resultater som antyder en sammenheng mellom kalsium i kosten og vektkontroll. En gruppe forskere studerte resultatet av å øke kalsiuminntaket fra 400 mg per dag til 1000 mg per dag ved å legge til to beger yoghurt til den normale kosten til en gruppe overvektige amerikanere.


 


Resultatet var at de gikk ned i gjennomsnitt 4,9 kilo i rent fett. De samme forskerne har også regnet på tallene fra den svært omfattende studien NHANES III (den tredje nasjonale helse- og ernæringsundersøkelsen) i USA. Det viste seg at folk som hadde et stort inntak av meieriprodukter, hadde mindre fett på kroppen enn de som brukte lite meieriprodukter, selv etter at tallene var kontrollert for energiinntak og fysisk aktivitet.


 


Også en gruppe normalvektige hadde en positiv effekt av kalsium i kosten. De som spiste mindre enn 780 mg kalsium per dag, samtidig som de sto på en lavkaloridiett, fikk mer fett på kroppen i løpet av en toårsperiode. De som spiste en kost med mer enn 1000 mg kalsium per dag, gikk ned så mye som 3 kilo på den samme tiden.


 


Hva skal vi trekke ut av dette?


Hilary Green anbefaler de som ønsker å holde vekten, å holde seg til en diett som rik på magre meieriprodukter. For de som ønsker å redusere vekten, blir løsningen å kombinere færre kalorier med et økt meieriinntak – av den magre sorten


 


Artikkelen er hentet fra; Opplysningskontoret for meieriprodukter