Det vil etterhvert komme en helt ny slankedagbok, men inntil videre kan den gamle brukes her, eller gå til http://www.slankenett.no/login/ for å åpne den i eget vinduet.

For de som betaler for dagboken, det vil ikke bli foretatt noe trekk fra nå av. Den er nå gratis.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.