TYNNTARMSTEORiEN TiL TRiM.NO: Kroppen kan hurtiglagre ernæring i tarmsystemet, og denne funksjonen kan utnyttes innenfor slanking med stor suksess og oppsiktsvekkende gode virkninger!

Slankeopplegget PLUSS


TYNNTARMSTEORiEN TiL TRiM.NO: Kroppen kan hurtiglagre ernæring i tarmsystemet, og denne funksjonen kan utnyttes innenfor slanking med stor suksess og oppsiktsvekkende gode virkninger!
DEN LETTE MÅTEN: Med slankeopplegget
PLUSS – NULL SULT!
Slankeopplegget PLUSS
Slankemetoden som John Gunnar Oppheim har utarbeidet på bakgrunn av sin tynntarmsteori, gjør det mulig å slanke seg uten sult. Det går an å slanke seg uten sult! Det sier seg selv at dette dreier seg om en revolusjon innen slanking, og at det selvfølgelig blir mye enklere å slanke seg når man slipper å sulte, men metoden har også flere positive ringvirkninger som er verdt å virkelig merke seg!


SLANKING UTEN SULT
Så fort menneskekroppen slanker seg uten at det oppstår sult, så betyr dette at kroppen forblir med sitt positive energioverskudd i muskulaturen. Dette betyr at slankingen ikke vil føre til at kroppens overskudd ikke tappes, reduseres og forsvinner. Det at omtalte overskudd ikke reduseres, betyr igjen at det ikke vil oppstå ketoner i blodet, samt at det psykiske overskuddet vil ikke brytes ned i den grad at det oppstår psykose og/eller betydelig grad av nedsatt psykisk prestasjonsevne.


MAN KAN SLANKE SEG SAMTIDIG SOM MAN TRENER MED MAKSIMAL FRAMGANG
For at kroppen skal tilpasse seg trening og øke/få framgang og utvikling, så kreves det at kroppen har et positivt overskudd av energi. Dette betyr at vanlig slanking som resulterer i sult, medfører at treningen ikke gir noen framgang. Men med slankeopplegget PLUSS, så kan man unngå dette! Slankeopplegget PLUSS, gjør at den enkelte kan slanke seg samtidig som det trenes med maksimal framgang!


PLUSS – SLANKINGEN GIR IKKE ØKT FARE FOR OVERTRENING
Ved vanlig slanking og dermed sult, så fører slankingen til at faren for overtrening øker. Kroppen mangler energi, overskudd og byggemateriale, til å skape framgang fra treningen, og dermed så klarer kroppen ikke å bygge opp noe framgang/utvikling. Det reduserte overskuddet i muskulaturen/kroppen, betyr at kroppen tåler mindre fysisk trening. Med andre ord, så medfører sultslanking at overtrening lett/lettere, kan oppstå/inntreffe. Men ved å benytte slankeopplegget PLUSS, så unngår man noe økt fare for overtrening! Man kan altså både slanke seg og trene, med full effekt/maksimal framgang, og noen økt fare for overtrening, det er det her overhodet ikke snakk om!
SUKSESS-OPPLEGGET SOM FUNKER:
Slankeopplegget PLUSS er den
eneste slankemetoden som ikke
svekker deg. Alle andre metoder
for slanking, bygger på å inneha
mindre enn det kroppen forbrenner
av kalorier, og det betyr at du blir
sulten – og sulten betyr svekket,
nedsatt og redusert overskudd i
kroppen.
PLUSS – SLANKINGEN GIR IKKE ØKT FARE FOR BELASTNINGSSKADER
Ved vanlig/normal/ordinær slanking med sult, vil som sagt overskuddet i muskulaturen/kroppen, reduseres. Dette betyr at treningen kun blir nedbrytende og reduserende. Sultslanking kombinert med økende fysisk trening, vil dermed lettere kunne føre fram til at det oppstår belastningsskader. Slankemetoden /slankeopplegget PLUSS, medfører ingen fare for at belastningsskader lettere oppstår. Ved bruk av slankemetoden PLUSS, så vil overskuddet i muskulaturen bevares på topp, det blir ikke redusert, da kroppen henter energi/overskudd/brensel, fra ernæringslageret i tynntarmen.


Slankeopplegget PLUSS og væske i kroppen/cellene
Så fort kaloriinntaket reduseres og kroppen tar i bruk sin energireserve som ligger i tynntarmen, så vil all overflødig væske i kroppen reduseres/minimaliseres. Dette er gode nyheter for kroppsbyggere og fitnessutøvere, som før og inntil konkurranse, ofte går så lavt på kaloriinntak at overskuddet reduseres faretruende både fysisk og psykisk. Med slankeopplegget PLUSS og/eller ved lagring av ernæring/kalorier i tynntarmen, så vil ikke utøveren oppleve å bli drenert for krefter og/eller overskudd. Utøveren vil kunne stille i konkurransen, med kreftene på topp, samt føle seg mye mer vel psykisk.


Den sunneste slankemetoden: Slankeopplegget PLUSS
Slankeopplegget PLUSS er selvsagt med alle disse fordelene, den letteste, sunneste og beste måten å slanke seg på. Erfaringer viser at man kan slanke seg like fort, det vil si at utøveren kan som ved vanlig sultslanking, gå ned rundt èn kilo med kroppsfett per uke.