Studie: Diett med høyt proteininntak gir større vektreduksjon og gunstige tilpasninger i forbrenning

Det pågår fremdeles endeløse diskusjoner på hvorvidt lavkarb-dietter er bedre enn mer tradisjonelle dietter,


Hvis man ser nærmere på studiene er faktisk den viktigste faktoren proteininntaket. Denne rapporten ga i så måte en del interessante resultater.


19 overvektige menn i 30-årsalderen med en BMI på ca 35 var med i studien, og ble delt i to grupper: Høy-Protein (HP) og Lav-Protein (LP).


Begge gruppene fikk en diett med omtrent 30% kaloriunderskudd (18kcal/kg kroppsvekt).


HP-gruppen fikk 30% av kaloriene fra protein, 40% fra karbohydrater og 30% fra fett


LP-gruppen fikk 15% av kaloriene fra protein, 55% fra karbohydrater og 30% fra fett.


Altså var det ingen av forsøkspersonene som per definisjon fulgte en “lav-karb” diett, HP-gruppen fikk bare det man kan kalle et mer optimalt inntak av protein og litt mindre karbohydrater enn LP-gruppen.


Resultatene var høyst bemerkelsesverdige, da HP-gruppen gikk ned over dobbelt så mye i vekt som LP-gruppen, noe som kan forklares med lavere karbohydratinntak og dermed væsketap. Imidlertid reduserte HP-gruppen fettmassen signifikant mer, med i gjennomsnitt 18.4% mot 12.7% i LP. Enda mer interessant – insulinnivåene gikk ned med 37.3% (HP) mot 11.3% (LP) og insulinfølsomheten økte med 109.2% (opptil 251.6%) i HP mot 32.3% i LP. Insulinfølsomheten er et mål på hvor effektivt insulin kan gjøre jobben sin i kroppen, er som regel veldig lav hos overvektige mennesker, og kan være en indikasjon på diabetes type 2.


Forskerne observerte en unik aktivering av oksidative mekanismer på HP-dietten, som kort sagt bevarte forbrenningen bedre og som sannsynligvis var involvert i den økte fettreduksjonen!


Det var omtrent like forbedringer i triglyserider og HDL/LDL-kolesterol – der en liten underfundighet var at dietten til HP-gruppen hadde over 4 ganger så høyt kolesterolinntak og dobbelt så høyt inntak av mettet fett som LP-gruppen! (Jeg kan anbefale å lese artiklene og boka til Uffe Ravnskov, som går inn på hvorfor det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom kolesterol i dietten og kolesterolverdier i blodet – men det var en liten digresjon).


Alt i alt er dette enda en studie som føyer seg inn i rekken av dokumentasjon på hvorfor et tilstrekkelig høyt proteininntak er så viktig på en diett for vektreduksjon, både for bedre metthetsfølelse, bedre forbrenning, restitusjon i forbindelse med hard trening, og for å bevare muskelmasse. Riktignok argumenterer forskerne for “lavkarbdiett” også her, men 40% er strengt tatt mer en moderat-karb diett og ikke så forskjellig fra den andre gruppen som inntok 55%, så jeg tviler sterkt på at denne var utslagsgivende.


Diskuter artikkelen på vårt forum


Denne artikkelen er skrevet av myorevolution.com og lånt med tillatelse


International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2008, 1-13


Effects of two energy-restricted diets differing in the carbohydrate/protein ratio on weight loss and oxidative changes of obese men.


ITZIAR ABETE, DOLORES PARRA, BLANCA MARTI´NEZ DE MORENTIN & J. ALFREDO MARTI´NEZ


Department of Food Sciences, Physiology and Toxicology, University of Navarra, Pamplona, Spain


Low-carbohydrate, high-protein diets are a current challenge in the nutritional
treatment of obesity. Objective: To compare the effect of a low-carbohydrate high-protein diet with a traditional hypocaloric diet on weight loss and mitochondrial oxidative metabolism. Subjects and methods: Nineteen obese men (age 3696 years; body mass index 3492 kg/m2) were randomized to follow one of the two diets*control diet (15% protein; 30% lipids; 55% carbohydrates) or high-protein diet (30% protein; 30% lipids; 40% carbohydrates)*over an 8-week period. Anthropometry, biochemical variables, resting energy expenditure and mitochondrial oxidation were measured at the start and at the end of the intervention.
Results: The high-protein diet produced a greater weight loss (8.39+/-1.2% versus 5.59+/-2.5%, P=0.012) than the control diet. Interestingly, an activation in the mitochondrial oxidation was found in the high-protein-fed group. This stimulation was positively correlated with the final resting energy expenditure and negatively associated with the final fat mass content.
Conclusion:
Low-carbohydrate high-protein diets could involve specific changes in mitochondrial oxidation that could be related to a higher weight loss.